Startpagina

details historiek

 

 

OPSOMMING VAN DE GEORGANISEERDE ACTIVITEITEN


 

- Start van de vzw “ZB” op 13 december 1993 met persconferentie in Oud St.-Jan in aanwezigheid van 50 vertegenwoordigers van 30 Brugse culturele verenigingen + afgevaardigden van MBZ en stadsbestuur  Voor de viering van “100 jaar haven van Zeebrugge” wordt samengewerkt met de Provincie West-Vlaanderen, de Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen (MBZ), het Hoger Pedagogisch Instituut, de Kamer voor Handel en Nijverheid en het Europacollege (foto van stichtingsvergadering beschikbaar).

 

GROTE ACTIVITEITEN  IN HET KADER VAN DE VIERING 100 JAAR HAVEN VAN ZEEBRUGGE:

 

A. expo “100 jaar haven van Zeebrugge”: 07 juli 1995 tem 20 sept.1995 in de Brugse Beurshalle. Opening door gouv. O. Vanneste,  burg. P. Moenaert,  MBZ-voorzitter  F. Traen, voorz. mr. Ernest Schepens.

(foto beschikbaar). (800 aanwezigen!!).

Aansluitend uitgifte van de lijvige tentoonstellingscatalogus op 2.500 ex. (volledig uitgeput).

 

B. Tgv. Cutty Sark Tall Ship’s Race: uitgifte van 4 (zeilschepen) + 1 (voetbal) postzegels met toespraken      door mr. E. Schepens, J-Claude Vanbostal, vz. vzw. postzegelclub “Nauticaa”, F. Traen en Michel Dhooghe, vz. Belg. voetbalbond in Gemeenschapshuis, Zeebrugge + eerstedagafstempeling in zaal “Albatros”: 19 en 20 augustus 1995 (ongeveer 2.000 aanwezige filatelisten).

 

C. Postuniversitaire maritieme navormingscyclus : 30 uren op  zaterdag- voormiddagen door VUB-profs en diverse MBZ-directeurs, gevolgd door (niet-verplichte) scriptie: 28 deelnemers en 7 scripties.

Locaties: Vrijzinnig Huis (Beenhouwersstraat 1-3) en BUC (Langerei 25) in Brugge.

 

D. Voorstelling pedagogisch luik “Ken je haven” op 22 maart 1995 aan boord van “Euroline” met rondvaart in de Zeebrugse haven en receptie. Gastspreker: ir. Pierre Kerckaert, adm.-gen. MBZ.


E. Uitgifte van twee brochures “Jonge Bruggeling, ken je haven”

   - ex. voor basisscholen samengesteld door Joël BousseMaere,  directeur basisschool; (150 ex.). 

    - ex. voor M.O: samengesteld door mej. Annie Cabuy, lector  aardrijkskunde Hogeschool West-Vlaanderen  (150 ex.).  

Gevolgd door begeleide rondgang in de voorhaven voor de scholen

L.O. en M.O.

 

F. Uitgifte van een maritieme kunstkaart met historische taferelen ivm het maritieme verleden van Brugge:  in het Vandammehuis (MBZ) in aanwezigheid van adm.-Gen. ir. P. Kerckaert, voorzit. MBZ F.Traen en mr. E. Schepens op 31maart 1995 (8OO ex.) (ism DF Zeebrugge); (foto beschikbaar) Kostprijs: vvk. 1895 Bef. andere 1995 BEF.

 

G. Plechtige prijsoverhandiging van de getuigschriften/brevetten “Navormingscyclus maritieme vorming” in de Gotische zaal van het Brugse stadhuis op 01 juli 1995 i.a.v. F. Traen, E. Schepens en Sylvain  Loccufier, rector VUB (foto beschikbaar).

 

H. Herdenking van de pioniers van de haven van Zeebrugge op de kerkhoven van Steenbrugge (Pierre Van damme), Loppem ( Leo Van Ockerhout) en St.-Pieters (Gustave van Nieuwenhuyse) op zondag 10 september 1995 ( bloemenkrans neerlegging).

 

I. Hulde aan wijlen baron de Maere (grafkapel domein de Maere) en galabanket in het kasteel de Maere d’Aertrycke op   10 sept. 1995 (foto’s en spijskaart beschikbaar).

 

J.Tweedaags Internationaal maritiem congres “Ports for Europe” (23 en 24 nov. 1995) in de vergaderlokalen van het Oud St.-Jan met medewerking van het Europacollege.

Sprekers: -  Herr Vosscherau, Oberbürgermeister von Hamburg,

-         mr. Neil Kinnock, Europees commissaris voor Transport en Europese Netwerken,

-         prof. Blonk (VUB),

-         prof. O’Keefe (Univ.College London),

-         prof. De Monie (Institut Portuaire d’Enseignement et de Recherches Le Havre), e.a. v ooraanstaanden uit politieke en economische middens (foto’s  + 2x syllab. beschikbaar).

 

K .Uitgifte van het boek “Ports for Europe” ism Europacollege

door prof. Léonce Bekemans en Sharon Beckwith (editors) en J.Neyts(coördinator) (5OO ex). (ex. nog verkrijgbaar in Europa

College): 20 november 1995.

 

 

L.Organisatie van de “baron Auguste de Maere”-wandeltocht

(ism de Brugse Globetrotters) : vertrek van het kasteel d’Aertrycke (Torhout) met aankomst in Brugge (12 en 25 km in de Beurshalle) en  Zeebrugge (25 km in Maria Duininstituut): 25 mei 1995.

 

M.Publicatie (na wedstrijdoproep)van jeugdboek  met historische achtergrond ivm Zeebrugge: “Noem ons geen helden” door dhr    Marc Wildemeersch.

                                                          

                  -------------------------------------------------------

Voordracht over elektrische pilonen in je achtertuin in Dudzele :

in BBL Brugge met afg. van Electrabel. Moderator Van Isacker , hoofdredacteur VTM.   (maart 1996).

                                     

                                      -----------------------------------------------

 

Wegens ziekte en overlijden van voorzitter mr. Ernest Schepens in maart 1996: geen activiteiten meer. Wel opstarten van maritiem archief in Grootseminarie (cultuurdienst provincie West-Vlaanderen) in juni 1997 door Tuur Slabbinck en J. Neyts, later overgeheveld naar de vzw Julius Sabbe Studiekring (mr. Ernest Schepens: stichtend voorzitter). Later. mr. Albert Claes (officieel voorrzitter van de vzw JSS).

 

                                     -------------------------------------------------

Met voorzitter Tuur Slabbinck ( mei 1996) worden de activiteiten hernomen onder de vorm van spreekbeurten: aanvankelijk aankondigingen onder de vorm van een uitnodigingskaart – nogal dure zaak wegens hoge portkosten – later door de ZB-Nieuwsbrief voortgezet.

Het streefdoel van de vzw Zeehaven Brugge is de band tussen de Bruggeling en z’n haven bevorderen door de organisatie van boeiende voordrachten over maritieme onderwerpen.

 

DATUM              LOCATIE               TITEL                            SPREKER               ZB-NB

 

28.05.1997         BBL Brugge       Zeebrugge:                   F. Traen                           xx

                                                                  een inventaris,            MBZ-voorzitter

                                                een visie

-------------------------------------------------------------------------------------------------

01.12.1997         BBL Brugge       Werkgelegenheid      afg.stad, Cewez,

                                                                  in de haven van ZB      Kamer H/N, MBZ,    xx

                                                                                                                   ABVV,ACV,CLBV,

                                                                                                                    GOM W-VL.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

22.04.1998                Grote zaal        80 jaar St George’s    prof. Luc Devos,

marinebasis       Day in ZB                          KMS Brussel             xx

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

17.11.1998     bacob                    De Vlaamse havens       Rob.Restiau           NB01                           

                            St.-Michiels      naar de 21ste eeuw          afg.best.AGHA

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

13.04.1999    C.C. Valkaart    De haven van ZB           ir. P. Kerckaert   NB02

                            Oostkamp              voor de volgende         adm.-gen.MBZ

                                                                 generatie

 

18.05.1999     BBL Brugge       De toegankelijkheid    ir. J. Allaert         NB03

                                                                van de Vlaamse              dir-gen. Bagger-

                                                                 kusthavens                   werken Decloedt

-------------------------------------------------------------------------------------------------
 

09.09.2000Marktplein Zeebrugge : Medewerking aan feestprogramma        

“100 jaar Zeebrugge Dorp” – Feestcomité ZB                          NB06

 

 

10.11.2000   Biekorftheater Brugge: Publicatie van het boek “Auguste

de Maere, vader van Brugge Zeehaven” door prof. dr. em.

 Romain Van Eenoo en me. Anne Serlet                                       NB07

 

06.03.2001     BACOB St.-Michiels: “Brugge en de Duitse Hanze” door

A. Vandewalle, hoofdarchivaris stad Brugge                    NB08

 

29.05.2001     BBL Brugge: “Windturbineparken: valabele energiebron

en zinvolle investering” door Frank Slabbinck, manager

Deloitte & Touche                                                                                 NB09

 

03.10.2001     BACOB St.-Michiels: “Diverse facetten: verleden, heden

en toekomst van de Zeebrugse haven” door ir. J. Coens,

voorzitter-gedelegeerd bestuurder MBZ                             NB10

 

11.12.2001       KBC Brugge: “Resultaten MaIs voor de ontsluiting van

de Vlaamse kusthavens” door ir. Ann Decouttere, AWZ –

Afd. Bovenschelde                                                                                NB11

 

19.03.2002        Provinciaal Hof Brugge: “Internationale scheepvaart

en goederenbehandeling in Zeebrugge”   door Marc

Adriansens (CTO) en Ludo Wyckmans (Zeemar)                NB12

 

10.06.2002      Aankondiging “SAIL BRUGGE 2002”                                         NB13

 

13.08.2002         Marinebasis Zeebrugge: “Mercator, een levend kielzog”

door kapt. R. Ghys, erecdt. “Mercator” en “Zeevbrugge en de zeilschepen” door ktz. (b.d.) H. Boden                                NB14

 

08.10.2002         BACOB  St.-Michiels: “Liberalisering van de havendiensten”

door Dirk Sterckx, VLD-Europarlementslid                     NB15

 

12.03.2003       KBC Brugge: “ De Vlaamse havens, vertroeteld of

vertrapt?” door Toon Colpaert, Gewestelijk havencommissaris                                                                                                 NB16

 

13.05.2003BACOB St.-Michiels: “Zeebrugge, kansen en uitdagingen”

door dhr Vincent De Saedeleer, algmeen directeur handelsdienst MBZ                                                                               NB17

 

28.10.2003     Fortis Saaihalle Brugge: “Zeebrugge op diepte? Baggeren

in en naar de haven” door ir. Dirk De Brauwer, Celhoofd

Maritieme Baggerwerken                                                                NB18

 

13.12.2003     Provinciaal Hof Brugge: viering 10-jarig bestaan vzw

“Zeehaven Brugge” door vz. Tuur Slabbinck, ir. J. Coens,

vz.-gedel.-best. MBZ, gouverneur Paul Breyne en gastspreker pr. dr. Willy Winkelmans                                     NB19

 

27.05.2004   Gemeenschapshuis Zeebrugge: “Duurzame zeevisserij: een utopie?” door ir. dr. Rudy De Clerck, directeur departem. Zeevisserij Oostende                                                                                               NB 20

 

10.06.2004: kennismaking met de afdeling scheepvaartbegeleiding +

aankondiging onthulling de Maeremonument – strandwijk Zeebrugge

op 26.06.2004      (geen spreekbeurt)                                           NB21

 

19.10.2004: gotische zaal – stadhuis Brugge: “Mogelijkheden en uitdagingen voor de Vlaamse havens” door Leo baron Delwaide, schepen van de haven van Antwerpen (werd vervangen door ir Jan

Burvenich)                                                                                    NB22

 

10.12.2004: “De werking van de douanediensten”   

                            (geen spreekbeurt)                                                                      NB23

 

12.04.2005: KBC Brugge: “Maritieme archeologische schatten voor onze Vlaamse kust” door dr. Marnix Pieters, wetenschappelijk attaché VIOE                                                                                                   NB24

 

25.05.2005: Provinciehuis Boeverbos St.-Andries: “Zeebrugge: actueel” door ir. J. Coens, voorzitter gedelegeerd-bestuurder MBZ       NB25

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

26.10.2005: Theaterzaal Biekorf Brugge: “Havenbeveiligingen in Zeebrugge” door havenkapitein Kim Pettens                              NB26

 

10.12.2005: Voorstelling nieuwe voorzitter vzw.”Zeehaven Brugge”

+ Resultaten 2004 havens in de range Le Havre – Hamburg          NB27

 

15.03.2006: Provinciaal Hof Brugge: “Multifunctioneel gebruik van de zee” door Jan Mees, directeur VLIZ                                          NB28

 

21.06.2006: Conferentiezaal Groot-seminarie: “Zeebrugge, een belangrijke draaischijf voor de aardgasbevoorrading in België en West-Europa” door Bérénice Crabs, woordvoerster FLUXYS     NB29

 

02.08.2006: Interview bij de GrensInspectiePost (GIP) bij de FAVV, de grenswachters van Europa …en België                                                        NB30

 

26.10.2006: Simon Stevinraadkamer Oud St.-Jan: “Zeebrugge: de economische betekenis en toekomstperspectieven voor onze regio”

door dr. Rik Houthaeve, afdelingshoofd ruimtelijke planning

WES vzw                                                                                                  NB31

 

Nog ter aanvulling:

 

1.     Persconferentie in “De Gulden Spoor” tgv de voorstelling postzegel 0.83 € “100 jaar haven Zeebrugge” op 23.11.2006;

(foto beschikbaar);

 

2.     jurering van de 117 affiches “100 jaar haven Zeebrugge” in “De Sleutelbrug” in Brugge op 16.01.2007 (foto beschikbaar).

 


 

Zeehaven Brugge vzw - Brusselstraat 45, 8380 Zeebrugge - info@zeehavenbrugge.be